Veeking!...wanneer doen alsof  

je PASSIE is.

E-mailadres: info@veeking.nl

 

 

 

Veekers

Gespeeld

Veeking

 

VeekingTheater

Stichting Veeking Theaterproducties

 

 

Van drama tot komedie en van klucht tot muziektheater.

Wij spelen het allemaal!

Drama en tragi-komedie hebben onze voorkeur, maar andere genres

gaan we zeker niet uit de weg.

1A      eenakter

AV      avondvullend stuk

OF      organisatie festival

AVX    avondvullend stuk bij ander gezelschap

Kunst is de vleesgeworden vormcrisis van artistiek

creatieve zelfontplooiing’  

Veeking reserveer